Selecteer een pagina

De Gans

“Ik hoor ganzen. Ze moedigen elkaar aan en vliegen om de beurt voorop, honderden kilometers per dag. 

Hoe werken jullie samen en hoe communiceren jullie om het doel te behalen? En wie neemt de leiding? “

Teamcoaching voor teams die willen ontwikkelen

Herken jij een of meer van de volgende situaties? Het loopt niet helemaal lekker in je team. Sommige  teamleden schuiven verantwoordelijkheden af of zijn onzeker. Er wordt meer over elkaar dan met elkaar gepraat.  De resultaten blijven achter en de doelen worden niet behaald. Het ziekteverzuim stijgt. Je team zet de rem op de ingezette veranderingen of ontwikkelingen. En je ziet en voelt dat er weinig verbinding binnen het team is.

Je wilt graag dat dingen anders gaan, maar je krijgt als leidinggevende of team in de hectiek van alledag het team niet in de juiste flow. Je holt van vergadering naar vergadering, aan alle kanten wordt er aan je getrokken en moeten targets gehaald worden of projecten worden afgerond. En ondertussen gaat ook nog een collega weg en krijg je er een nieuwe bij. Er verandert van alles in de dynamiek in het team en voor je het weet is het team eigenlijk geen team meer. Collega’s zijn veel op elkaar aan het mopperen en iedereen voelt dat er zaken onbesproken blijven.

Teamcoaching

Herken jij een of meer van de volgende situaties? Het loopt niet helemaal lekker in je team. Sommige  teamleden schuiven verantwoordelijkheden af of zijn onzeker. Er wordt meer over elkaar dan met elkaar gepraat.  De resultaten blijven achter en de doelen worden niet behaald. Het ziekteverzuim stijgt. Je team zet de rem op de ingezette veranderingen of ontwikkelingen. En je ziet en voelt dat er weinig verbinding binnen het team is.

Je wilt graag dat dingen anders gaan, maar je krijgt als leidinggevende of team in de hectiek van alledag het team niet in de juiste flow. Je holt van vergadering naar vergadering, aan alle kanten wordt er aan je getrokken en moeten targets gehaald worden of projecten worden afgerond. En ondertussen gaat ook nog een collega weg en krijg je er een nieuwe bij. Er verandert van alles in de dynamiek in het team en voor je het weet is het team eigenlijk geen team meer. Collega’s zijn veel op elkaar aan het mopperen en iedereen voelt dat er zaken onbesproken blijven.

Doel van teamcoaching

Op zo’n moment is teamcoaching een krachtig middel.  Het doel van teamcoaching is de ontwikkeling van een team naar een hoger niveau; van een groep naar een junior team, of van een junior team naar een senior team. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van het teamleren. Samen leren is een proces waarin de teamleden bewust streven naar gezamenlijke doelen en waar het resultaat niet kan worden bereikt door individuen. Teamleren wordt door het uitwisselen en delen van informatie, twijfels, successen en belevingen meer een collectieve reflectie waarin bezinning in teamverband leidt tot gemeenschappelijke zingeving, gezamenlijke planning en het behalen van resultaten. Zo bevordert het teamleren effectieve actiegerichtheid en het ontwikkelen van denkkracht. Als leidinggevende en team ga je hier gezamenlijk mee aan de slag. De teamcoach gaat in het proces onder meer in op:

Missie / Visie

Teamdoelen

Teamafspraken

Werkwijzen en methoden

Werksfeer / Relatie / Samenwerking

Communicatie over:

De inhoud

De procedure

De interactie

De gevoelens

Teamleren gericht op:

Teamactie

Teamreflectie

Teamgevoel

Rol van de teamcoach

Als teamcoach kijk ik naar het team als een systeem, waarbinnen iedereen volgens een bepaalt patroon communiceert, samenwerkt en reageert. Ik begeleid het leerproces van het team in het hier en nu, vanuit de centrale vragen: wat heeft dit team te leren? En hoe leert dit team? Ik maak het team bewust van verschillen in waarheid door procesopmerkingen te maken en patronen op te sporen en deze bespreekbaar te maken. Achter interactiepatronen zitten opvattingen die dat herhalende gedrag en de interactie sturen. Ik bevraag het team of zij die patronen kunnen benoemen en of ze behouden moeten worden of de prullenbak in moeten. Ik stel scherpe vragen: “is dit effectief?” “wat doet dit met jou?”. En daar waar nodig confronteer ik. Ik maak gebruik van modellen uit de Transactionele Analyse, zoals de dramadriehoek, om onderlinge patronen te verhelderen en bewustwording te creëeren. Door verschillende werkvormen in te zetten, ervaart het team welke manier het best past om met elkaar te leren. Een teamcoach bemoeit zich niet met de inhoud en komt niet met oplossingen. Een team is beter in staat zelf met oplossingen te komen als de juiste vragen door de teamcoach gesteld worden.

“Verbinding is de energie tussen mensen

wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen

en deze kunnen ontvangen en geven zonder oordeel”

Brene Brown

Het coachtraject

Een teamcoachtraject bestaat gemiddeld uit 6 tot 9 bijeenkomsten en heeft een doorlooptijd van ca. 6 tot 9 maanden. De exacte duur hangt af van de grootte van het team en de complexiteit van de problemen. Elk traject is maatwerk en wordt afgestemd op de coachvraag van het team. Een bijeenkomst wordt van tevoren voorbereid door een kleine afvaardiging van het team, samen met de leidinggevende en de teamcoach. Dit bevordert de betrokkenheid en heeft als doel om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het team en het teamleren. 

Ik onderzoek graag met je/jullie welke vraagstukken jij in je team opgelost wilt hebben. Mijn werkwijze is geïnspireerd op de systeemgerichte teamcoaching van Marijke Lingsma en kenmerkt zich door het zichtbaar maken van ongewenste patronen, het bespreekbaar maken van zaken die normaal onbesproken blijven en het onderzoeken van elkaars kwaliteiten. 

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Ik vertel je graag meer over mijn werkwijze en het verloop van een teamcoachtraject in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Interesse in een communicatie training?

Altijd praktijkgericht en maatwerk.

Theater toevoegen aan coaching of training?

Wij raken en vermaken.

Benieuwd wie Anneke is?

Enthousiast, gedreven, praktisch en met humor.

R

teamleren

R

mogelijkheden creëren

R

verbinding

Benieuwd naar de mogelijkheden?

  Neem vrijblijvend     contact op.

anneke@actroo.nl

0629384483